Ogólne zasady finansowania - Europa dla obywateli | Polski Punkt Kontaktowy

Ogólne zasady finansowania

Do dofinansowania przyznanego w ramach programu „Europa dla obywateli” stosują się zasady obowiązujące dla wszystkich dotacji z budżetu Unii Europejskiej, regulacje prawne UE i krajowe oraz ogólnie przyjęte zasady rachunkowości.

Kwota dotacji

W Komponencie 1. Pamięć europejska oraz w działaniach: 2.2. Sieci miast i 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego, dofinansowanie przyznawane jest w dwóch transzach – na początku i po zakończeniu realizacji projektu; w Działaniu 2.1. Partnerstwo miast ma ono formę refundacji.

Kwota określona w decyzji o udzieleniu dotacji (lub – w przypadku krajów spoza UE – umowie finansowej) jest kwotą maksymalną, która nie może zostać zwiększona. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA określa kwotę końcowej płatności na rzecz beneficjenta na podstawie sporządzonego przez niego sprawozdania końcowego.

Ryczałt

Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu „Europa dla obywateli” przyznawane jest w formie ryczałtu.

Ryczałty w Komponencie 1. Pamięć europejska oraz w Działaniu 2.2. Sieci miast i Działaniu 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Całkowita kwota dotacji jest sumą ryczałtów przypadających na poszczególne wydarzenia, których koszt oblicza się na podstawie liczby uczestników i liczby krajów reprezentowanych podczas spotkania. Dodatkowo, w przypadku Komponentu 1. Pamięć europejska i Działania 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego, do budżetu projektu doliczyć można koszt działań przygotowawczych (badań, analiz, spotkań z ekspertami, tworzenia narzędzi internetowych i komunikacyjnych) obliczany na podstawie ogólnej liczby osób w nich uczestniczących.  

 Liczba uczestników
Liczba krajów25/5051/7576/100101/125126/150151/175176/200201/225226/250251/275276/300> 300
1-312 500 €15 000 €17 500 €20 000 €22 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €37 500 €
4-615 000 €17 500 €20 000 €22 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €40 000 €
7-917 500 €20 000 €22 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €42 500 €42 500 €
10-1220 000 €22 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €42 500 €45 000 €45 000 €
13-1522 500 €25 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €42 500 €45 000 €47 500 €47 500 €
>1525 000 €27 500 €30 000 €32 500 €35 000 €37 500 €40 000 €42 500 €45 000 €47 500 €50 000 €50 000 €
Tabela 1: Ryczałty w Komponencie 1. Pamięć europejska oraz w Działaniu 2.2. Sieci miast i Działaniu 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego
Działania przygotowawcze – w ramach projektu (1. Pamięć europejska i 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego)

Podstawą jest tu łączna liczba uczestników:

Ogólna liczba uczestników działań przygotowawczychRyczałt
≤ 52 250 €
> 5 i ≤ 105 250 €
> 10 i ≤ 157 500 €
> 1510 000 €
Tabela 1: Działania przygotowawcze – w ramach projektu (1. Pamięć europejska i 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego)
Ryczałt w działaniu 2.1. Partnerstwo miast

Podstawą jest tu liczba zaproszonych uczestników projektu z krajów kwalifikujących się do udziału w programie, innych niż kraj goszczący:Liczba uczestnikówRyczałt
>17525 000 €
161/17524 000 €
146/16022 000 €
131/14520 000 €
116/130 18 000 €
101/11516 500 €
86/10014 500 €
71/8512 000 €
56/7010 000 €
41/557 500 €
25/405 000 €
Tabela 1: Ryczałty w Działaniu 2.1. Partnerstwo miast

Ogólne zasady finansowania

Do dofinansowania przyznanego w ramach programu „Europa dla obywateli” stosują się zasady obowiązujące dla wszystkich dotacji z budżetu Unii Europejskiej, regulacje prawne UE i krajowe oraz ogólnie przyjęte zasady rachunkowości.

Kwota dotacji

W Komponencie 1. Pamięć europejska oraz w działaniach: 2.2. Sieci miast i 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego, dofinansowanie przyznawane jest w dwóch transzach – na początku i po zakończeniu realizacji projektu; w Działaniu 2.1. Partnerstwo miast ma ono formę refundacji.

Kwota określona w decyzji o udzieleniu dotacji (lub – w przypadku krajów spoza UE – umowie finansowej) jest kwotą maksymalną, która nie może zostać zwiększona. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA określa kwotę końcowej płatności na rzecz beneficjenta na podstawie sporządzonego przez niego sprawozdania końcowego.

Ryczałt

Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu „Europa dla obywateli” przyznawane jest w formie ryczałtu.

Sprawdź jaką kwotę może otrzymać Twój projekt

Ryczałty w Komponencie 1. Pamięć europejska oraz w Działaniu 2.2. Sieci miast i Działaniu 2.3.

Działania przygotowawcze – w ramach projektu (1. Pamięć europejska i 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego)

Tabela 1: Ryczałty w Działaniu 2.1. Partnerstwo miast

Podstawowe, ogólne zasady związane z otrzymaniem dotacji w ramach programu "Europa dla obywateli":

Zasada współfinansowania

Dotacja Unii nie może pokrywać całkowitych kosztów projektu.

Zasada niedziałania wstecz

Tylko projekty rozpoczynające się lub – w wyjątkowych przypadkach – rozpoczęte.

Zasada niełączenia dotacji

Tylko jedno dofinansowanie z budżetu UE na tę samą działalność.

Zasada niedochodowości

Nie dotyczy dotacji poniżej 60 000 Euro i opartych na kwotach ryczałtowych.

Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach ryczałtu):

  • podróże i pobyty uczestników wydarzeń,
  • wynajem pomieszczeń, tłumaczenia ustne i pisemne,
  • komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami,
  • koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji,
  • personel bezpośrednio związany z działaniem,
  • DLA KOMPONENTU 1. PAMIĘĆ EUROPEJSKA ORAZ DZIAŁANIA 2.3. PROJEKTY SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO: działania przygotowawcze oraz niezbędne do ich realizacji badania i narzędzia ICT.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close