Jesteś realizatorem dofinansowanego projektu w roli lidera lub partnera? A może brałeś udział w działaniach dofinansowanych przez program jako uczestnik? Albo po prostu słyszałeś o programie „Europa dla obywateli”? Weź udział w krótkiej ankiecie i podziel się opinią na temat programu! Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do poświęcenia 10 minut na wypełnienie ankiety – konsultacje potrwają do 10 kwietnia!

Mija właśnie półmetek obecnej edycji programu „Europa dla obywateli” zaplanowanej na lata 2014-2020. Z tej okazji Komisja Europejska zorganizowała otwarte konsultacje społeczne, których głównym celem jest ocena bieżących osiągnięć programu, a także zebranie poglądów i opinii na temat wyników i wpływu działań i projektów współfinansowanych przez program „Europa dla obywateli” w latach 2014-2016.

To świetna okazja, by wyrazić swoje zdanie i zaproponować zmiany czy sugestie dotyczące ulepszenia programu. W otwartej do 10 kwietnia 2017 roku ankiecie badana jest rozpoznawalność programu i jego ocena w oczach obywateli UE – dlatego zachęcamy również do rozpowszechniania tej informacji, by jak najwięcej osób podzieliło się swoją opinią.

Ankietę można wypełnić jako osoba prywatna w swoim imieniu lub jako osoba działająca w imieniu danej organizacji. W zależności od udzielanych odpowiedzi, w ankiecie będzie trzeba odpowiedzieć na 4-11 pytań dotyczących programu „Europa dla obywateli”. W ankiecie jest również możliwość dodania pliku/dokumentu z dodatkowym opisem stanowiska lub podzielenie się swoimi uwagami w polu tekstowym.

Kwestionariusz jest dostępny we wszystkich językach UE, w tym po polsku. Zachęcamy do podzielenia się opinią!

Chcę przejść do ankiety  

Po zakończeniu konsultacji Komisja Europejska przedstawi wyniki oceny śródokresowej w sprawozdaniu, które na początku 2018 roku ma zostać przedłożone Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. Wyniki te zostaną wykorzystane do udoskonalenia aktualnego programu „Europa dla obywateli” oraz do opracowania kształtu jego ewentualnej kontynuacji po roku 2020.

Dodatkowe informacje:

  • Informacja na temat konsultacji społecznych na stronie Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (DG HOME)
  • Strona Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego poświęcona programowi „Europa dla obywateli”

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".