Granty operacyjne

Granty operacyjne to wsparcie dla organizacji pozarządowych i think tanków działających na poziomie europejskim w obszarach związanych z celami programu, zgodnie z tematyką komponentów: Pamięć europejska oraz Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.
W naborach ogłaszanych dwukrotnie w okresie trwania programu (najbliższy termin składania wniosków przypada w 2017 r.) na stronie eacea.ec.europa.eu, dofinansowanie mogą otrzymać, w zależności od komponentu:
 
 • Komponent 1. Pamięć europejska: Organizacje społeczeństwa obywatelskiego dla pamięci europejskiej
 • Komponent 1. Pamięć europejska i Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie: Komitety doradcze zajmujące się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych o zasięgu europejskim (think tanki)
 • Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie: Organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na poziomie europejskim i platformy organizacji pan-europejskich

Wnioskodawcy

Aby spełnić kryteria formalne, organizacje muszą:

 • Prowadzić działalność nienastawioną na zysk
 • Działać w obszarze obywatelstwa europejskiego (wpis do misji, statutu organizacji lub sieci, zgodny z kategoriami wymienionymi w określonym ogłoszeniu o naborze wniosków)
 • Być zarejestrowane w kraju uczestniczącym w programie i posiadać osobowość prawną przez co najmniej 4 lata poprzedzające datę złożenia wniosku
 • Organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na poziomie europejskim i organizacje społeczeństwa obywatelskiego dla pamięci europejskiej muszą mieć członków lub działać w przynajmniej 12 krajach uczestniczących w programie
 • Platformy organizacji pan-europejskich muszą mieć parasolowe organizacje członkowskie w przynajmniej 20 krajach uczestniczących w programie. Każda z tych organizacji musi mieć swoich członków w przynajmniej 15 krajach Unii Europejskiej.
 • Think tanki nie muszą mieć określonego zasięgu geograficznego, aby być uprawnione do udziału w programie.

Osoby prywatne i instytucje publiczne nie są uprawnione do ubiegania się o granty operacyjne.

Plan działania

Aplikujący muszą wykazać, że ich działania przyczynią się w sposób namacalny do rozwoju i realizacji celów programu poprzez przedstawienie:

 • Planu pracy uwzględniającego strategię organizacji na okres 4 lat od momentu złożenia wniosku
 • Szczegółowego rocznego planu pracy na pierwsze 12 miesięcy realizacji działań wspieranych w ramach programu „Europa dla obywateli”.

Dostępne granty:

Typ grantuKwota minimalnaKwota maksymalnaMaksymalny procent współfinansowania z budżetu UE
Komponent 1. Pamięć europejska: Organizacje społeczeństwa obywatelskiego dla pamięci europejskiej60 000 €200 000 €70%
Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie: Organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na poziomie europejskim60 000 €200 000 €70%
Komponent 1. Pamięć europejska i Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie: Komitety doradcze zajmujące się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych o zasięgu europejskim (think tanki)60 000 €350 000 €70%
Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie: Platformy organizacji pan-europejskich 60 000 €600 000 €90%

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close