Harmonogram składania wniosków  2015-2020

Komponent 1:

Pamięć europejska

KomponentTermin składania wnioskówOkres kwalifikowalności:
Projekty muszą się rozpocząć w okresie:
Pamięć europejska1 marcaod 1 sierpnia roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 stycznia roku następującego po upływie tego terminu
TYLKO JEDEN NABÓR W ROKU!

Komponent 2:

Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

DziałanieTermin składania wnioskówOkres kwalifikowalności:
Projekty muszą się rozpocząć w okresie:
Partnerstwo miast1 marcaod 1 lipca roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 marca roku następującego po upływie tego terminu
1 wrześniaod 1 stycznia do 30 września roku następującego po upływie tego terminu
Sieci miast1 marcaod 1 lipca do 31 grudnia roku, w którym przypada termin składania wniosków
1 wrześniaod 1 stycznia do 30 czerwca roku następującego po upływie terminu składania wniosków
Projekty
społeczeństwa
obywatelskiego
1 marcaod 1 sierpnia roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 stycznia roku następującego po upływie tego terminu
TYLKO JEDEN NABÓR W ROKU!

Komponent 1: Pamięć europejska

Termin składania wniosków:

1 marca

TYLKO JEDEN NABÓR W ROKU!

Okres kwalifikowalności: 

Projekty muszą się rozpocząć w okresie: od 1 sierpnia roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 stycznia roku następującego po upływie tego terminu

Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

Partnerstwo miast

Termin składania wniosków: 

1 marca

Okres kwalifikowalności:

od 1 maja roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 marcaroku następującego po upływie tego terminu

Termin składania wniosków:

1 września

Okres kwalifikowalności:

od 1 stycznia do 30 września roku następującego po upływie tego terminu

Sieci miast

Termin składania wniosków: 

1 marca

Okres kwalifikowalności:

od 1 lipca do 31 grudnia roku, w którym przypada termin składania wniosków

Termin składania wniosków:

1 września

Okres kwalifikowalności:

od 1 stycznia do 30 czerwca roku następującego po upływie terminu składania wniosków

Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Termin składania wniosków: 

1 marca

TYLKO JEDEN NABÓR W ROKU!

Okres kwalifikowalności:

od 1 sierpnia roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 stycznia roku następującego po upływie tego terminu

Wnioski należy złożyć do godz. 12:00 w południe czasu brukselskiego ostatniego dnia składania wniosków. Jeżeli termin składania wniosków przypada w sobotę lub w niedzielę, za ostatni dzień składania wniosków należy uznać pierwszy następny dzień roboczy.

Zgodnie z informacją zawartą w przewodniku programowym, wyniki zostaną opublikowane najpóźniej cztery miesiące po upływie terminu składania wniosków.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".