Europejski Korpus Solidarności - Europa dla obywateli | Polski Punkt Kontaktowy

Kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji oraz instytucji zainteresowanych wolontariatem w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, wzięło udział w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym 19 stycznia 2017 roku przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Gościem specjalnym spotkania był Joseph Jamar – Koordynator  Europejskiego Korpusu Solidarności, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Brukseli.

Głównym celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań związanych z uruchomieniem programu Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS).  Jesienią 2016 roku inicjatywę tę, w swoim orędziu o stanie Unii Europejskiej, przedstawił Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Ogłaszając projekt  Przewodniczący Junker odniósł się m.in. do kryzysu związanego z napływem uchodźców do Grecji i przykładu trzęsienia ziemi we Włoszech. Zaproponował EKS jako odpowiedź na te oraz podobne sytuacje kryzysowe w przyszłości.

Jest to nowa inicjatywa Unii Europejskiej, umożliwiająca  młodym ludziom udział w inicjatywach takich jak pomoc w zapobieganiu klęskom żywiołowym i odbudowa w następstwie klęsk, pomoc w ośrodkach dla osób ubiegających się o azyl, rozwiązywanie problemów społecznych w różnych krajach. W projektach trwających od 2 do 12 miesięcy udział brać mogą osoby w wieku od 18 do 30 roku życia. Działalność w sytuacjach kryzysowych to tylko przykłady zaangażowania jakie umożliwi Korpus. Głównym celem EKS jest zachęcenie młodych ludzi do pracy w projektach, które umożliwią im działania na rzecz wspólnego dobra w poczuciu solidarności. Młodzi ludzie uczestniczyć więc mogą we wszelkich projektach realizowanych przez organizacje goszczące, które umożliwią im zdobycie nowych kompetencji i będą przydatne w poszukiwaniu pracy zawodowej.

Przewodniczący Jamar  przedstawił także harmonogram działań na najbliższe kilka miesięcy oraz plany dotyczące funkcjonowania projektu w przyszłości.

7 grudnia 2016 roku uruchomiony został portal, poprzez który można się rejestrować jako wolontariusz. Obecnie jest już zarejestrowanych 20 tys. osób. Projekt zakłada, że do roku 2020 będzie ich 100 tys. miejsc pracy w akredytowanych organizacjach goszczących. Organizacją goszczącą może mogą być wszelkie instytucje chętne do włączenia się w projekt: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje edukacyjne, a także firmy prywatne. W lutym tego roku organizacje które się zarejestrują, będą mogły się logować i wybierać wolontariuszy, których oferta będzie najbardziej zbliżona do ich wymagań. Pełny system funkcjonować będzie od kwietnia 2017 roku, natomiast pierwsza formalna współpraca będzie mogła zostać nawiązana już na przełomie maja i czerwca.

Co nowego jest w tym programie?

Będzie to prawdopodobnie największa pod względem zasięgu inicjatywa dla młodych w temacie solidarności. W jednej inicjatywnie zostaną zawarte inne, dotychczas funkcjonujące oferty dotyczące wolontariatu z innych funduszy i programów UE. Schemat zakłada dwie ścieżki uczestnictwa: wolontariat oraz rozwój zawodowy. W przygotowaniu jest cała seria szkoleń, dla członków Korpusu. Jak podkreślił Dyrektor Jamar często pojawiają się porównania Korpusu do innych programów dla młodzieży lub poświęconych wolontariatowi. EKS natomiast umożliwia uzyskanie doświadczenie we własnym lub obcym kraju i nie wymaga żadnego wcześniejszego doświadczenia w projektach europejskich. Jest już gotowa lista kryteriów potrzebnych do zarejestrowania organizacji jako akredytowanej organizacji goszczącej. Nie ma jednak żadnych wymogów dotyczących wcześniejszego doświadczenia w organizacji jakichkolwiek projektów europejskich. Organizacje goszczące muszą także zapewnić wolontariuszom wszelkie warunki określone w Karcie Europejskiego Korpusu Solidarności. Nowy portal EKS pozwoli na łączenie organizacji goszczących i zarejestrowanych wolontariuszy dzięki systemom filtrów odnajdujących najbardziej zbliżone oferty obu stron. Metoda zbliżona jest do już funkcjonującej bazy EURES (Sieć Europejskich Ofert Pracy). Portal EKS działać będzie na podobnej zasadzie.

Kto będzie odpowiedzialny za prowadzenie tego projektu?

Projekt jest w fazie przygotowania, dlatego ostateczny jego kształt nie jest ostatecznie określony. Z pewnością wykorzystywać będzie obecne struktury programów UE, w których prawdopodobnie utworzone zostaną komórki zajmujące się EKS. Również finansowanie planowane jest w ramach już istniejących funduszy (również strukturalnych), które zadeklarowały możliwość włączenia się w schemat funkcjonowania EKS. Zostało także zgłoszone zapotrzebowanie na dalsze finansowanie od 2018 roku. Pod koniec stycznia zostanie uruchomiony nowy proces konsultacji publicznych, które pozwolą na zebranie wszelkich pytań i sugestii, które pomogą organizatorom dopracować szczegóły dotyczące funkcjonowania Korpusu.

Kto będzie finansował działania?

W przypadku aplikowania do programu „Europa dla obywateli” –  jeśli projekt zakłada udział wolontariusza Europejskiego Korpusu Solidarności, jego przyjazd i pobyt będzie finansowany przez Komisję Europejską w ramach Korpusu Solidarności we współpracy z programem „Europa dla obywateli”. Udział wolontariusza należy więc wpisać w ryczałt na działania, natomiast dokładny podział kosztów będzie określony w momencie akceptacji projektu i będzie zależał od jego założeń.

EKS w programie „Europa dla obywateli”

Podobnie jak inne programy i fundusze europejskie, program „Europa dla obywateli” ma się przyczynić do promocji i rozwoju Europejskiego Korpusu Solidarności. Dlatego przy wyborze projektów ubiegających się o dofinansowanie, pierwszeństwo przyznawane będzie tym, które włączają w swoje działania wolontariuszy EKS. W przypadku Komponentu 1 Pamięć europejska oraz Działania 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego, maksymalną ilość punktów przyznawanych za jakość planu działań w projekcie oraz wpływ i zaangażowanie obywateli (patrz. Chapter II, 2.4 Award criteria for all strands) otrzymać będą mogły jedynie projekty, włączające w działania projektowe wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close